Friday, January 11, 2008

Happy new blogging year - Godt nytt år


Grey Seal at Utsira
Originally uploaded by atgrims
A stranded young Grey Seal is a nice intro for a blogpost on wildlife status at Utsira in Norway. The Gray Seal is not popular in Utsira thus its spreading the worms in fish and reduce the quality in fishing. A massive hunt has made a decline in the local population.
An intensive fishing on small fish specie has also made an intensive decline in breeding seabirds such as Kittiwake Lesser Black-backed Gull and so on..

På Norsk:
La inn nye fotos på Flickr av en strandet havert-unge i dag. Det er en fin overgang til oppsummering og framtidsutsikter på faunafronten på Utsira.

Haverten er mellomvert for ringormer i fisk, noe som gjør den like upopulær på Utsira, som Bjørnen i Hedemark. Havert er en sent innvandret art fra Storbritania, men det har lenge vært en levedyktig stamme på inntil 50 dyr ved Spannholmane-Lausingen. Intensiv jakt (10 dyr pr år) siste år medfører til at Havertbestanden sliter på Haugalandet.

Andre negative faktorer er overfiske på tobis og skrapfisk. Arter som krykkje og sildemåke har hatt en utrolig negativ tendens siste ti - tyve år. NINA publiserte nylig sin 19'nde rapport og det var dyster lesing. Spannholmane, Beiningen og Utsira er lokaliteter som er med i overvåknings programmet. Siden 2005 er telletidspunkter for hekkeregistreinger i sjøfuglreservatene blitt synkronisert og bedre grunnlag for tolking av data. Data fra Spannholmen siden 1992 er publisert her.

SEAPOP gjestet Utsira med et styremøte i november, et nasjonalt overvåkningsprogram med fokus på nordområdene, der det er samme negative tendenser, særlig for lomvi.

Eneste lyspunkt så langt i år er et snarlig samarbeide om en felles artsdatabank etter den svenske modellen svalan.