Monday, December 31, 2018

Faunarapport 2018

Faunarapport 2018 er åttende bloggpost med merkelappen #faunarapport. På årets siste dag oppsummerer jeg personlige faunaregisteringer rapportert inn til artsobservasjoner.no i løpet av året.
Totalt endte årslista på rekord med 815 ulike arter, mot 760 arter i fjor.

Fugl:
Totalt registrerte jeg 222 ulike arter i løpet av 2018. På Utsira stoppet artsbeholdningen på 176 arter og totalt svake 203 ulike fuglearter i løpet av 2018. Året kunne imidlertid gi oss fastboende sira-skådere tartarsanger, tundrapiplerke, blåstjerter og annet Sira-snask.
Lite edelt, men jeg fikk også gå inn to gledelige livskryss på fuglelista. En etterlengtet Hedemark tur resulterte i lappugle og en skjestork på returen i Ilene i Vestfold i juni. 

Planter:
Fortsatt god satsning med 387 ulike arter mot 324 i fjor. Totalt har jeg registrert 467 ulike karplanter. 57 nye arter er i hovedsak Fjellarter fra Hardangervidda og Saudaheia. Tok en ny gjennomgang av ny fremedartslista til Utsira kommune.

Moser:
Totalt 104 moser i løpet av året. Totalt har jeg 174 arter i Norge og 125 ulike moser på Utsira. Hele 18 nye arter, skyldes en fjelltur over Hardangervidda , feltkurs på Lista og vandringer med artsobservasjoner.no-kongen på Utsira.

Året kan oppsummeres med denne liste oversikten: