Tuesday, December 31, 2013

Faunarapporten for 2013

Jeg oppsummerer mine feltregistreringer for 2013 sesongen i denne bloggposten. Noen mantra skal videreføres så jeg fortsetter å gjøre som min far gjorde. På årets siste dag skal man stoppe opp, ..sette et merke og snu seg litt tilbake, før man setter ny kurs mot 2014! Her er mine faunistiske merkepåler for 2013

Aves - Fugler:

Årtotalen for mine personlige kryss på Utsira stoppet på 192 arter som i fjor (mot 198 arter i 2011).  Totalt ble det registrert 222 arter på Utsira inneværende år. 212 i 2012
Pdf - mine Sirakryss i 2013 og totalliste over mine Utsira-kryss  ever

Største personlige oppturer var to nye 'sirakryss' Totalt 286 spontane sirakryss (C-liste arter i parantes)


286   (291)Kongeørn 4 nov 2013
285  (290)  Dverglo 25 apr 2013

2013 skal vel huskes mest for to store dipp: Svartglente den 13. mai ++ og Alaskasnipe den 9. august.

Mine mest spesielle edle funn på Utsira i 2013 var:
Årets eneste horndykker og Utsiras ellefte funn i form av et rastende individ i Kvalvikvågen den 8. janaur. Årets eneste trostesanger og femte funn for Utsira da en syngende hann ble hørt i Herberg den 29. mai. Samt årets andre og tiende funn av Rødhodevarsler den 20. september. Rødhodevarsleren holdt til i området til den 27. september da den måtte gi tapt for vær og vind. 

Horndykker i Kvalvikvågen
Den unge rødhodevarsleren som holdt til i Hoiebakken på dens siste dag.  


Jeg deltok også en del sammen med Isak i Merkeskogen der Utsira Fuglestasjon fikk ny beste notering med 7736 merkinger fordelt på 91 arter.


En av disse var denne dvergfluesnapperen som jeg ringmerket sammen med småskolen i Merkeskogen den 13. september.Eneste bidrag til norgeslisten i 2013 fikk jeg på Lista i Vest-Agder da Kjell og Isak bestemte seg for en Listatur i forbindelse med en hjemtur til Flekkefjord. :-)
Kryss: 325 Svartglente 14. september 2013

Totalt for Norgeslisten havnet jeg på 223 arter i 2013 mot 208 i 2012, fylkeskryss: Rogaland 204 og Vest-Agder 146 arter

Ellers så har jeg vært årets månedsrapportør ved Utsira fuglestasjon fra januar - desember i 2013. I mai la jeg om til gammel rapportform med rapportering på de ulike artsgrupper.

Flora:

2013 var tredje år med skikkelig satsing på floraregistreringer på Utsira og innrapportering på artsportalen/vekster. I 2013 bestemte jeg meg for å ha ekstra fokus på moser og innsamling av referansesamling over moser på Utsira. Har også satt opp eget  fotoalbum over moser på Utsira 2013 Bildet: Kysttornemose

Total floraliste: Selv har jeg sett og rapportert inn 271 arter og slo tidligere årstotal på 241 arter i 2011, Totalt ble det registrert 274 arter på Utsira og førsteplass i Rogaland i 2013. Totalt er det nå registrert 341 forskjellige arter på Utsira. 39 arter var nyregisteringer i 2013, 17 av disse var moser.
Fotoalbum: Blomster vår-sommer 2013 Utsira og blomster høst Utsira 2013
Tranebær

 

 

Pattedyr, amfibier og reptiler:

5 arter notert på Utsira i år. Havert, Nise, Brunrotte, Liten skogsmus og Nordflaggermus


 

Insekter:

Foruten litt satsing på libeller og så har det vært laber registrering for meg personlig i 2013. Selv har jeg kun lagt inn observasjon av 18 arter i 2013. Nye i 2013 Hvitflekknellikfly, Sitronmåler, Svart høstlibelle og vanlig metallvannymfe. Jostein Austevik og Sveinung Larsen sørger for at Utsira ligger høyt på antall registrerte arter. Bildegalleri fra Utsira på lepidoptera.no
Jeg har laget et eget fotoalbum over libeller og vannymfer på Utsira i 2013

Fisk: 

Ingen nye arter registrert i 2013, totalt Utsira 11 arter.

Her er tidligere merkepåler: Faunarapporten 2012Faunarapporten for 2011

Jobbrelatert biologisk mangfold som miljø og plansjef i Utsira Kommune i 2013:


 Det var mine merkepåler for 2013. I 2014 blir det fortsatt fokus på moser og fokus på å få alle arter inn på artsobservasjoner.no.

Godt nytt år folkens! Husk å registrere dine funn på artsobservasjoner.no