Sunday, October 11, 2009

Tundrapiplerka på plass

Tundrapiplerka som jeg fant ved Beite i Nordvik på fredag den 9
oktober viste seg fin fram i ettermidag. Ufattelig stedbunden fugl.
Tundrapiplerka har holdt til rundt samme nypebusk i tre dager.

Pechora Pipit still present at Utsira. Impressive stabile for 3 days

Posted via email from atgrims's posterous