Friday, January 01, 2016

Godt nytt år! Faunarapport 2015

imellom kalkun-tilberedelse er det på tide med oppsummering av året som renner ut...
2015 var det året da jeg passerte over 1000 arter innrapportert på artsobservasjoner.no. Totalt så jeg 630 ulike arter i 2016 og 554 totalt på Utsira. 51 arter var nye for meg på Utsira, hvorav 13 karplanter, 21 moser,2 lav, 1 alge, 5 sopp, 8 virveldyr og 1 fugl.

Fugler - Aves:
Mongolpiplerka som Bjørn Ove Høyland fant på Skare den 14. Oktober ble nytt sirakryss (288/293) og livskryss (325) for meg og Siragull nr 327.
Totalt fikk jeg sett 203 fugler i 2015 hvorav 179 på Utsira. 

Moser, lav, sopp og karplanter:
Med 71 moser, nådde ikke helt opp med mål om 100 moser på Utsira i løpet av ett år. Kjekke nye arter i 2015 på Utsira var: torvdymose, kysttvebladmose, orangebeger og fjellmarikåpe. 

Øvrige arter:
Fikk noen bonuser i virveldyr og alger, ellers tamt med pattedyr. 

2015 har ellers bydd på mye snacks i form av blåstjert, bonellisanger, svarthodespurv, edel blekbryn, østsanger og mye mer :-)

Godt Nytt år og blanke årslister
Foto: mongolpiplerke 14.10.15 Utsira  av Isak Grimsby

Saturday, March 07, 2015

Happy Crow-day

7'th Marsh and Crowday! The ongoing blog-post since 2007 has becom my hardest blog-achievement. This year at a rainy and windy Utsira. The crows thug seams to like the blogpost alot. More about my favorite-bird.
Even the Gulls are taking part in the celebration of the Crow-day. More about the Crow-day in earlier crow-day post.

Gratulerer med Kråkedagen. Mitt årlige foto med kråke i bakgrunne på selveste kråkedagen. Bloggposten har vær nærmest årlig siden 2007. Årets kråkedag foregikk i regn og vind fra sør-øst. Må man så må mann! Det forplikter litt å være en kråke-blogger. Her er tidligere kråke-dag-postinger.
Hvorfor kråker? Her er litt mer om min favorittfugl: Kråke :-)

Årets kråke er vel denne Russiske snowboard-kråka?  http://youtu.be/3dWw9GLcOeA

Wednesday, December 31, 2014

Fauna-rapporten 2014

Enda et pust i bakken for å se seg tilbake på året som har gått! Nådde jeg målene jeg satte meg for 2014? I faunarapporten for 2013 sa jeg at jeg fortsatt skulle satse på moser og få ned alle obser på artsobservasjoner.no. Jeg føler at jeg har lykkes med mosene men sviktet litt med rapportering av småkryp og pattedyr? Se hva feltsesongen på Utsira i 2014 innehar:

Aves - Fugler:

Mine Sirakryss for 2014 stoppet på 193 arter, en over fjoråret og litt under toppåret i 2011 med 198 arter. Ennå tilgode å passere 200 siraarter i løpet av ett år. Norgeskryss stoppet på brukbare 215 arter i 2014 og nytt Norgeskryss (324) i form av en Amerikablesand i Grannesbukta i Hafrsfjord i Sola Kommune.

Største lyspunkt på Utsira var ett nytt Sirakryss:
287 (292)  Alaskasnipe    Lausingen 19. september

Edelkryssfronten varmet også stort (i den grad arten kan edelkrysses) med Utsiras andre gråseiler den 3. november først sett nær fyret senere tilhold på Pedlestemmen.
 
Kjekke gjensyn, funnet av andre.. var: Utsiras andre isfugl 11-16. april, tre rødstrupesangere fordelt på tre måneder (april-juni) som kan involvere to arter etter splitt., to ulike spottesangere fordelt på to måneder mai og september. Min og Utsira sitt andre og tredje funn siden 1993, første markpiplerke siden 1993 og tredje halsbåndfluesnapper. Nok en åkersanger i juni. Viersanger, svartstrupetrost og brunsanger i oktober.

viersanger og brunsanger som hadde lengre opphold i samme landskap nær Skjeldehagen. Brunsangeren var så snill å holde ut slik at jeg fikk månedskryss i november :-)

Flora:

Årslista for mine siraarter stoppet på 363 ulike flora-arter. Av disse var 257 karplanter, 66 mosearter, 18 lav, 13 alger, og 9 sopp. Hele 89 arter var nye for Utsira på artsobservasjoner.no,.. og 35 av disse var moser. Tidligere årsrekord var 271 arter i 2013. Totalt er det nå registrert 429 ulike siraarter, innen ulike floraelement på artsobservasjoner.no. Eget moseherbarium fra Utsira fikk påfyll av 48 moser i 2014.
Rosettgaffelmose Riccia sorocarpa  ble ny mose for Rogaland 19.08 i Opptrekket i Sørevågen

Andre kjekke nyoppdagelser var: Tunbendel, Krypsilkemose, Blåstarr, Havburkne og flere bestand av sjøsivaks.
 
Havbukne og sjøsivaks var to heve arter fra årets nykomlinger på Utsira-lista.
Flere fotos? Årets mosealbum på google+, Åkerugress i 2014, for ikke å glemme vårens- og høstens blomsterprakt på Utsira i 2014.

Med turer til Homme og Lista endte totallista på 433 arter og nr 53 på floraens krysseliga.

Pattedyr, Amfibier og reptiler: 

Dårlige føringer i artsobs og etterarbeid kreves for å legge inn fullstendige 3 arter. Som utgjøres av gråsel, steinkobbe og brunrotte. Siste år har det blitt vanligere med enkeltindivider av steinkobbe helt inne i fjæresteinene i indre havn i Nordvikvågen og Sørevågen.

Småkryp:

Det ble registrert 272 ulike småkryp på artsobservasjoner.no i 2014, der meste parten dreier seg om nattlige fangster av nattfly og møll fra Jostein Austevik og Sveinung Larsen sine feller. Personlig er mitt bidrag kun 21 ulike småkryp, hvorav 5 arter var nye for meg. Sitronsommerfugl var vel en av de mest ekstreme artene på Utsira for min del. Fant også denne bladbillen Donacia versicolorea som ble ny art for Utsira og ny registreringsart for Rogaland på artsobservasjoner. Det viste seg at dette var det 8. funn av arten i Rogaland PersMed: Thor Edgar Kristiansen 8 funn i Rogaland. Siste funn fra 1996. Bra funn!

Fisk:

Ingen registreringer av mine fisketurer med sei og makrell...

Etterord: 

I sommer slapp artsdatabanken ut sine 'Arter på nett' så nå er det ingen unnskyldning til å gå forbi et ubestemt småkryp. Sjekk ut de flotte presentasjonene til Artsdatabanken:
 • Gå til insektordenene
 • Gå til sommerfuglene
 • Gå til gullvepsene
 • Gå til biene
 • Gå til humlene

 • Foruten fuglene som er en selvfølge, så har jeg mest heng mot de botaniske dragninger og særlig mot moser. Så jeg har som mål å nå 100 mose arter i løpet av ett år på Utsira. Ellers så blir det skjerpings på å få lagt inn alle mine egne funn på Utsira for samtlige artsgrupper.

  Her er tidligere merkepåler: Faunarapporten 2013,  Faunarapporten 2012,  Faunarapporten for 2011


  Friday, May 09, 2014

  Vårens store begivenhet på bokfronten - Kikk og bruk

  Endelig har vi fått tak i de første eksemplarer av 'Kikk og Bruk- hvordan se på fugler' ut til Utsira.

  Når gamle Sira-travere slår seg sammen og gir ut en bok om fuglekikking så må det bli bra!

  Ekstra kjekt når Bjørn Ove Høyland kommer ut med sin første bok. Bjørn Ove er en av Haugalandets ivrigste øytravere, med lengre opphold på Utsira og Røvær.

  Bjørn Olav Tveit er en av stifterne av Utsira Fuglestasjon og han er allerede en ringrev innen nasjonens hotteste fuglebøker. Norges første komplette lokalitetspresentasjon. Fugl og fuglafolk på Utsira. Helgoland og FairIsle har tilsvarende praktbøker, og ikke minst Guide til Norges Fugleliv.

  Begge forfatterne har solid erfaring fra de fleste Norske fugle-miljø og erfaringer fra strategiske utenlandsreiser.

  Kikk og Bruk er boka jeg skulle hatt som elleveåring i 1976 når jeg for alvor ble grepet av fugler og startet med å skrive egne feltnotater og tegne ned mine første møter med fugler. Her finnes alt fra foring på matbrett, fuglekasser, digiscoping til sjøfuglskåding. Boka er lagt opp på en måte som vil gjøre den interessant for alle som befatter seg med fugl.

  Det som er så fint med denne boka er at den tar for seg alle aspekt ved fuglhobbyen,  og alt er up to date. Selv henvendelser til aktuelle nettsteder har de viktigste referanser. Boka har også en årstid-tilnærming som viser hva slags skåding som er strategisk riktig til riktig tid. For de å se på fugler handler selvfølgelig om å være tilstede på rett plass til rett tid, og være tilstrekkelig skjerpa og gjøre nødvendige dokumentasjoner som sikrer at ditt funn står i ettertid.

  Jeg kan egentlig ikke finne noe aspekt ved fuglekikking som ikke er dekket i fugleboka til Tveit og Høyland. ......med unntak av sære avarter av fuglekikking som tv-kryss, hage-kryss og motivsamling av fugl på frimerker, da ;-)

  Ekstra kjekt for oss med Utsira-bakgrunn er at forfatterene har tatt med seg ånden fra Utsira gjennom bilder og fokus. Dette er ikke en foreningsbok men en basic ..og up to date bok om å se på Fugl. Ekstra kjekt er det å se at Geir Mobakken sitt reglement for edel-kryss har havnet innenfor de stive permene til Kikk og bruk.

  Alt i alt;  Boka er så absolutt verdt pengene :-) Løp å kjøp! Bjørn Ove vil delta med egen stand på Siradagene, for hardcore folket som vil kjøpe boka ute på Utsira. Vil du ha den med en gang kan den bestilles fra Norges beste bokhandel: Naturbokhandelenhttp://www.naturbokhandelen.no/811080/Kikk+og+bruk.

  Friday, March 07, 2014

  7. mars og kråkedag 2014  6 år med markering av kråkedag den 7. mars. Mitt langvarige blogg-meme går ut på å markere dagen med godsaker til kråkene, samt å lage en selfie med kråker i bakgrunnen. Årets kråkedag ble svært regnfull og kun besøk fra et alfa-par og to godkjente kråkevenner (nabo-par eller slektninger?). Det er ting som kan tyde på at kråkene er tidlig ute med revirhevding i år.  Hva skjer? Normalt pleier kråkene å være mer sosiale på kråkedagen og det kan være 10-15 kråker som deltar på festen. I dag kun to skeptiske alfa-kråker som ikke var så keen på fest i reviret sitt. 

  Årets 'et slag for kråka' går til NOAH som trekker fram bra web-cam forskning på at det er ikke kråka som har skylda. :-)

  I fjor og i 2011 var jeg bortreist på Kråkedagen . Ellers så har dagen blitt markert Tagg med kråkedag på flickr.  

  Her er tidligere postinger om kråkedagen, skroll nedover..


  Crowday 2014 - 7. Marsh
  What's up? Crow-day and only an alpha-pair! Normally there are 10 or 15 crows celebrating the crowday with me. Crowday 20014 was indeed a rainy day. My blog-meme goes back to 7'th Marsh 2007, involving taking a selfie and feeding crows in the background. Follow my tag crowday.

  Sunday, January 05, 2014

  Kråkene på Utsira er representert i Marit Eide Klovning sitt nye kunstprosjekt

  Vår produktive Sira-kunstner Marit Eide Klovning, er nettopp ferdig med et større kunstprosjekt i 2013 Siras vakre døtre. Der hun utfordret alle jenter/kvinner/damer på Utsira til å levere et portrett. Marit klarte å forevige alle våre vakre døtre som bodde på Utsira i jubileumsåret 2013 som en markering av Stemmerettsjubileet 1913-2013. Utstillingen var også en del av R-open

  Nå er hun i gang med et nytt større prosjekt i god Martin Nag ånd; En utrøttelig søken etter Utsira as Way of Life. Marit har utfordret oss : Siden jeg kom til Utsira en sommerdag i 1971, har Utsira vært min foretrukne plass på jord. I 2014 har jeg satt meg fore å dokumentere på mitt vis, «Utsira way of life».
  Uttrykket er Martin Nag sitt, og jeg inviterer herved alle som vil, til å sende meg - i ord – noe som dere «ser» ved Utsira. Fine ting, sider.....Smått og stort. Med jevne og ujevne mellomrom vil så min tolkning av dette legges ut på nettet. Spre budskapet ved å dele. Takk.

  Utstillingen lever foreløpig på Kunstneren sin Facebook-profil. Når dagens Utsirabrev er foreviget Kråkene på Utsira så må det være en god grunn til en egen bloggpost i kråke-bloggen min :-)
  Utsirabrev: Dag 5
  Kråkene på øya har sin egen kjenner og talsmann.

  Tegning 2 etter bilde foto av Atle Grimsby
  Bilde: Utsirabrev: Dag 5
Kråkene på øya har sin egen kjenner og talsmann.

Tegning 2 etter bilde foto av Atle Grimsby

  Jeg holdt dette foredraget om Bombe-uka under en strikke-cafe på Damsgård mens Marit hadde en utstilling av Kråke-bildene sine. Digger disse kråke-tegningene.

  Her kan du lese flere av mine bloggposter om kråkene på Utsira - Fra kråke-prosjektet på Utsira og hvordan en Utsira Kråke ble til en barnebok.

  Tuesday, December 31, 2013

  Faunarapporten for 2013

  Jeg oppsummerer mine feltregistreringer for 2013 sesongen i denne bloggposten. Noen mantra skal videreføres så jeg fortsetter å gjøre som min far gjorde. På årets siste dag skal man stoppe opp, ..sette et merke og snu seg litt tilbake, før man setter ny kurs mot 2014! Her er mine faunistiske merkepåler for 2013

  Aves - Fugler:

  Årtotalen for mine personlige kryss på Utsira stoppet på 192 arter som i fjor (mot 198 arter i 2011).  Totalt ble det registrert 222 arter på Utsira inneværende år. 212 i 2012
  Pdf - mine Sirakryss i 2013 og totalliste over mine Utsira-kryss  ever

  Største personlige oppturer var to nye 'sirakryss' Totalt 286 spontane sirakryss (C-liste arter i parantes)


  286   (291)Kongeørn 4 nov 2013
  285  (290)  Dverglo 25 apr 2013

  2013 skal vel huskes mest for to store dipp: Svartglente den 13. mai ++ og Alaskasnipe den 9. august.

  Mine mest spesielle edle funn på Utsira i 2013 var:
  Årets eneste horndykker og Utsiras ellefte funn i form av et rastende individ i Kvalvikvågen den 8. janaur. Årets eneste trostesanger og femte funn for Utsira da en syngende hann ble hørt i Herberg den 29. mai. Samt årets andre og tiende funn av Rødhodevarsler den 20. september. Rødhodevarsleren holdt til i området til den 27. september da den måtte gi tapt for vær og vind. 

  Horndykker i Kvalvikvågen
  Den unge rødhodevarsleren som holdt til i Hoiebakken på dens siste dag.  


  Jeg deltok også en del sammen med Isak i Merkeskogen der Utsira Fuglestasjon fikk ny beste notering med 7736 merkinger fordelt på 91 arter.


  En av disse var denne dvergfluesnapperen som jeg ringmerket sammen med småskolen i Merkeskogen den 13. september.  Eneste bidrag til norgeslisten i 2013 fikk jeg på Lista i Vest-Agder da Kjell og Isak bestemte seg for en Listatur i forbindelse med en hjemtur til Flekkefjord. :-)
  Kryss: 325 Svartglente 14. september 2013

  Totalt for Norgeslisten havnet jeg på 223 arter i 2013 mot 208 i 2012, fylkeskryss: Rogaland 204 og Vest-Agder 146 arter

  Ellers så har jeg vært årets månedsrapportør ved Utsira fuglestasjon fra januar - desember i 2013. I mai la jeg om til gammel rapportform med rapportering på de ulike artsgrupper.

  Flora:

  2013 var tredje år med skikkelig satsing på floraregistreringer på Utsira og innrapportering på artsportalen/vekster. I 2013 bestemte jeg meg for å ha ekstra fokus på moser og innsamling av referansesamling over moser på Utsira. Har også satt opp eget  fotoalbum over moser på Utsira 2013 Bildet: Kysttornemose

  Total floraliste: Selv har jeg sett og rapportert inn 271 arter og slo tidligere årstotal på 241 arter i 2011, Totalt ble det registrert 274 arter på Utsira og førsteplass i Rogaland i 2013. Totalt er det nå registrert 341 forskjellige arter på Utsira. 39 arter var nyregisteringer i 2013, 17 av disse var moser.
  Fotoalbum: Blomster vår-sommer 2013 Utsira og blomster høst Utsira 2013
  Tranebær

   

   

  Pattedyr, amfibier og reptiler:

  5 arter notert på Utsira i år. Havert, Nise, Brunrotte, Liten skogsmus og Nordflaggermus


   

  Insekter:

  Foruten litt satsing på libeller og så har det vært laber registrering for meg personlig i 2013. Selv har jeg kun lagt inn observasjon av 18 arter i 2013. Nye i 2013 Hvitflekknellikfly, Sitronmåler, Svart høstlibelle og vanlig metallvannymfe. Jostein Austevik og Sveinung Larsen sørger for at Utsira ligger høyt på antall registrerte arter. Bildegalleri fra Utsira på lepidoptera.no
  Jeg har laget et eget fotoalbum over libeller og vannymfer på Utsira i 2013

  Fisk: 

  Ingen nye arter registrert i 2013, totalt Utsira 11 arter.

  Her er tidligere merkepåler: Faunarapporten 2012Faunarapporten for 2011

  Jobbrelatert biologisk mangfold som miljø og plansjef i Utsira Kommune i 2013:


   Det var mine merkepåler for 2013. I 2014 blir det fortsatt fokus på moser og fokus på å få alle arter inn på artsobservasjoner.no.

  Godt nytt år folkens! Husk å registrere dine funn på artsobservasjoner.no