Monday, December 31, 2018

Faunarapport 2018

Faunarapport 2018 er åttende bloggpost med merkelappen #faunarapport. På årets siste dag oppsummerer jeg personlige faunaregisteringer rapportert inn til artsobservasjoner.no i løpet av året.
Totalt endte årslista på rekord med 815 ulike arter, mot 760 arter i fjor.

Fugl:
Totalt registrerte jeg 222 ulike arter i løpet av 2018. På Utsira stoppet artsbeholdningen på 176 arter og totalt svake 203 ulike fuglearter i løpet av 2018. Året kunne imidlertid gi oss fastboende sira-skådere tartarsanger, tundrapiplerke, blåstjerter og annet Sira-snask.
Lite edelt, men jeg fikk også gå inn to gledelige livskryss på fuglelista. En etterlengtet Hedemark tur resulterte i lappugle og en skjestork på returen i Ilene i Vestfold i juni. 

Planter:
Fortsatt god satsning med 387 ulike arter mot 324 i fjor. Totalt har jeg registrert 467 ulike karplanter. 57 nye arter er i hovedsak Fjellarter fra Hardangervidda og Saudaheia. Tok en ny gjennomgang av ny fremedartslista til Utsira kommune.

Moser:
Totalt 104 moser i løpet av året. Totalt har jeg 174 arter i Norge og 125 ulike moser på Utsira. Hele 18 nye arter, skyldes en fjelltur over Hardangervidda , feltkurs på Lista og vandringer med artsobservasjoner.no-kongen på Utsira.

Året kan oppsummeres med denne liste oversikten:

Sunday, December 31, 2017

Faunarapport 2017

Blåstjert - Red-flanked Bluetail

Faunarapport 2017 er syvende bloggpost med merkelappen #faunarapport. På årets siste dag oppsummerer jeg personlige faunaregisteringer rapportert inn til artsobservasjoner.no i løpet av året.
Totalt endte årslista på 760 ulike arter, mot 786 arter i toppåret i fjor 2016.

Fugl:
Totalt registrerte jeg 214 ulike arter i løpet av 2017. På Utsira stoppet artsbeholdningen på 179 arter og totalt svake 198 ulike fuglearter i løpet av 2017. Største dippen var selvfølgelig Geir Mobakken sitt siragull den 21. juli, i form av en svartehavsmåke på snarvisitt i Nordvik. Jeg var på møte i byen. Året kunne imidlertid gi oss fastboende sira-skådere en rødhodevarsler i mai, tre brunsangere og to blåstjerter i oktober, og en ny brunsanger i november. Jeg misset også østsangeren i juli.
Lite edelt, men jeg fikk også gå inn to gledelige livskryss på fuglelista.  Etter flere forsøk, ble det klaff på den stasjonære mongolturteldua på Nesegård i Klepp den 5. februar og sibirloen Vesthassel i Farsund den 31. juli.

Planter:
Fortsatt god satsning med 321 ulike arter mot 317 i fjor. Totalt har jeg registrert 467 ulike karplanter. 22 nye arter er i hovedsak fjellplanter på vei opp til sommertur til Kristiansund. Gul gåseblom ble ny blomst på Utsira listen, åtte nye karplanter og totalt 302 ulike karplanter for meg på Utsira.
Gul gåseblom - Costa tinctoria


Moser:
Nådde akkurat mål om 100 moser i løpet av året. Totalt har jeg 160 arter i Norge og 120 ulike moser på Utsira. Av seks nye arter i år kan jeg nevne fettmose på Utsira og larvemose på hytta på Homme.
Larvemose - Nowellia cupulatum
Virvelløse dyr:
72 registrerte arter er latterlig lavt, for bugsfolka, og 33 nye arter i 2017 tilskrives i hovedsak en kikk ned i lysfella til Jostein bug-master Austevik.

Restrernde arter kan oppsummeres slik:

Brunsanger - Dusky Warbler. November

Tuesday, March 07, 2017

God Kråkedag 10 år med markering av kråkedagen - Happy Crowday 10 yrs


Mitt kleineste bloggmeme har nå blitt 10 år gammelt, med markering av kråkedagen den 7 mars og selfi med kråke i bakgrunnen.  Tok med matpakka og delte brød med kråkene mine i år også. Jeg har tidligere postet forholdvis sammenhengende de dager jeg har vært på Utsira den 7 mars siden første kråkedag post i 2007. Kråka er som kjent min favorittfugl og jeg har lenge drevet et kråkeprosjekt på Utsira der jeg har fargemerket unger i reir for å følge slkektskapsbånd gjennom de ulike årstider. Jeg har også opprettet kråke og kråkedag i den Norske wikipedia. 
 
2017 utgaven av kråkedags-selfien på Utsira ble markert i skarpt og kjølig lys. Hele 15-20 kråker møtte opp for å markere kråkedagen 2017 på Utsira :-)

Les mer på min kråke label se nedenfor.

Happy Crowday folks!
Read more about my crow-meme on the label crow ...

Saturday, December 31, 2016

Faunarapport en 2016,..året i en post.

Mørket faller på,.. på årets siste dag. Hva har året i 2016 gitt oss?

Min første sibirjernspurv på Utsira  den 20.oktober.
Mange av oss sitter i alle fall igjen med gode minner etter årets store invasjonsart sibirjernspurv.
Med under 10 funn i WP og siste funn på Utsira den 6. august 2011, (når jeg mente at det var trygt å være på hytta på Homme) så sier det seg selv at 237 sibirjernspurver i perioden 24thSep-12thDec i WP er årets store begivenhet. Funn i Europa i perioden: SWE(79),FIN(75),GBR(13),DEN(12),POL(11),GER(11),NOR(10),LAT(9),EST(8),LIT(4),nw RUS (3),NED(1)&CZE(1) @MikaBruun.

Fugler:
Tre nye lifskyss hvorav to på Utsira og ett i Røvika i Fauske. Egretthegre de 21. april, en knoppsjøorre på Nordlandstur den 20. juli og nevente sibirjernspurv.225 arter i løpet av ett år slår tidligere rekord fra 2013 da jeg hadde 223 ulike fuglearter. Totalt stoppet årslista for fugl på Utsira på 192 arter, så årslister med mer en 200 fuglearter i løpet av ett år er det ennå bare Geir Mobakken som har oppnådd.

Moser:
Jeg nådde endelig den magiske grensen med over 100 arter i løpet av ett år. Totalt endte jeg på 102 ulike mose arter hvorav 18 arter ble nye i 2016.
Rødmuslingmose ny i 2016 på hytta på Homme i Gyland. 
Karplanter:
317 arter i løpet av ett år er rekord og skyldes i hovedsak turer i flere landskap på vei til Nordland. 43 arter ble nye for meg i løpet av året.

Virvelløse dyr:
59 arter men noen knall obser som Jostein Austevik har fanget inn. Blant annet oreflikmåler. 35 nye arter i 2016.

Totalt stoppet artsliste på 786 ulike arter i løpet av 2016, noe som også er solid rekord.


Årslista 2016 i en sum 


. oktober

Friday, January 01, 2016

Godt nytt år! Faunarapport 2015

imellom kalkun-tilberedelse er det på tide med oppsummering av året som renner ut...
2015 var det året da jeg passerte over 1000 arter innrapportert på artsobservasjoner.no. Totalt så jeg 630 ulike arter i 2015 og 554 totalt på Utsira. 51 arter var nye for meg på Utsira, hvorav 13 karplanter, 21 moser,2 lav, 1 alge, 5 sopp, 8 virveldyr og 1 fugl.

Fugler - Aves:
Mongolpiplerka som Bjørn Ove Høyland fant på Skare den 14. Oktober ble nytt sirakryss (288/293) og livskryss (325) for meg og Siragull nr 327.
Totalt fikk jeg sett 203 fugler i 2015 hvorav 179 på Utsira. 

Moser, lav, sopp og karplanter:
Med 71 moser, nådde ikke helt opp med mål om 100 moser på Utsira i løpet av ett år. Kjekke nye arter i 2015 på Utsira var: torvdymose, kysttvebladmose, orangebeger og fjellmarikåpe. 

Øvrige arter:
Fikk noen bonuser i virveldyr og alger, ellers tamt med pattedyr. 

2015 har ellers bydd på mye snacks i form av blåstjert, bonellisanger, svarthodespurv, edel blekbryn, østsanger og mye mer :-)

Godt Nytt år og blanke årslister
Foto: mongolpiplerke 14.10.15 Utsira  av Isak Grimsby

Saturday, March 07, 2015

Happy Crow-day

7'th Marsh and Crowday! The ongoing blog-post since 2007 has becom my hardest blog-achievement. This year at a rainy and windy Utsira. The crows thug seams to like the blogpost alot. More about my favorite-bird.
Even the Gulls are taking part in the celebration of the Crow-day. More about the Crow-day in earlier crow-day post.

Gratulerer med Kråkedagen. Mitt årlige foto med kråke i bakgrunne på selveste kråkedagen. Bloggposten har vær nærmest årlig siden 2007. Årets kråkedag foregikk i regn og vind fra sør-øst. Må man så må mann! Det forplikter litt å være en kråke-blogger. Her er tidligere kråke-dag-postinger.
Hvorfor kråker? Her er litt mer om min favorittfugl: Kråke :-)

Årets kråke er vel denne Russiske snowboard-kråka?  http://youtu.be/3dWw9GLcOeA

Wednesday, December 31, 2014

Fauna-rapporten 2014

Enda et pust i bakken for å se seg tilbake på året som har gått! Nådde jeg målene jeg satte meg for 2014? I faunarapporten for 2013 sa jeg at jeg fortsatt skulle satse på moser og få ned alle obser på artsobservasjoner.no. Jeg føler at jeg har lykkes med mosene men sviktet litt med rapportering av småkryp og pattedyr? Se hva feltsesongen på Utsira i 2014 innehar:

Aves - Fugler:

Mine Sirakryss for 2014 stoppet på 193 arter, en over fjoråret og litt under toppåret i 2011 med 198 arter. Ennå tilgode å passere 200 siraarter i løpet av ett år. Norgeskryss stoppet på brukbare 215 arter i 2014 og nytt Norgeskryss (324) i form av en Amerikablesand i Grannesbukta i Hafrsfjord i Sola Kommune.

Største lyspunkt på Utsira var ett nytt Sirakryss:
287 (292)  Alaskasnipe    Lausingen 19. september

Edelkryssfronten varmet også stort med Utsiras andre gråseiler den 3. november først sett nær fyret senere tilhold på Pedlestemmen.
 
Kjekke gjensyn, funnet av andre.. var: Utsiras andre isfugl 11-16. april, tre rødstrupesangere fordelt på tre måneder (april-juni) som kan involvere to arter etter splitt., to ulike spottesangere fordelt på to måneder mai og september. Min og Utsira sitt andre og tredje funn siden 1993, første markpiplerke siden 1993 og tredje halsbåndfluesnapper. Nok en åkersanger i juni. Viersanger, svartstrupetrost og brunsanger i oktober.

viersanger og brunsanger som hadde lengre opphold i samme landskap nær Skjeldehagen. Brunsangeren var så snill å holde ut slik at jeg fikk månedskryss i november :-)

Flora:

Årslista for mine siraarter stoppet på 363 ulike flora-arter. Av disse var 257 karplanter, 66 mosearter, 18 lav, 13 alger, og 9 sopp. Hele 89 arter var nye for Utsira på artsobservasjoner.no,.. og 35 av disse var moser. Tidligere årsrekord var 271 arter i 2013. Totalt er det nå registrert 429 ulike siraarter, innen ulike floraelement på artsobservasjoner.no. Eget moseherbarium fra Utsira fikk påfyll av 48 moser i 2014.
Rosettgaffelmose Riccia sorocarpa  ble ny mose for Rogaland 19.08 i Opptrekket i Sørevågen

Andre kjekke nyoppdagelser var: Tunbendel, Krypsilkemose, Blåstarr, Havburkne og flere bestand av sjøsivaks.
 
Havbukne og sjøsivaks var to heve arter fra årets nykomlinger på Utsira-lista.
Flere fotos? Årets mosealbum på google+, Åkerugress i 2014, for ikke å glemme vårens- og høstens blomsterprakt på Utsira i 2014.

Med turer til Homme og Lista endte totallista på 433 arter og nr 53 på floraens krysseliga.

Pattedyr, Amfibier og reptiler: 

Dårlige føringer i artsobs og etterarbeid kreves for å legge inn fullstendige 3 arter. Som utgjøres av gråsel, steinkobbe og brunrotte. Siste år har det blitt vanligere med enkeltindivider av steinkobbe helt inne i fjæresteinene i indre havn i Nordvikvågen og Sørevågen.

Småkryp:

Det ble registrert 272 ulike småkryp på artsobservasjoner.no i 2014, der meste parten dreier seg om nattlige fangster av nattfly og møll fra Jostein Austevik og Sveinung Larsen sine feller. Personlig er mitt bidrag kun 21 ulike småkryp, hvorav 5 arter var nye for meg. Sitronsommerfugl var vel en av de mest ekstreme artene på Utsira for min del. Fant også denne bladbillen Donacia versicolorea som ble ny art for Utsira og ny registreringsart for Rogaland på artsobservasjoner. Det viste seg at dette var det 8. funn av arten i Rogaland PersMed: Thor Edgar Kristiansen 8 funn i Rogaland. Siste funn fra 1996. Bra funn!

Fisk:

Ingen registreringer av mine fisketurer med sei og makrell...

Etterord: 

I sommer slapp artsdatabanken ut sine 'Arter på nett' så nå er det ingen unnskyldning til å gå forbi et ubestemt småkryp. Sjekk ut de flotte presentasjonene til Artsdatabanken:

  • Gå til insektordenene
  • Gå til sommerfuglene
  • Gå til gullvepsene
  • Gå til biene
  • Gå til humlene

  • Foruten fuglene som er en selvfølge, så har jeg mest heng mot de botaniske dragninger og særlig mot moser. Så jeg har som mål å nå 100 mose arter i løpet av ett år på Utsira. Ellers så blir det skjerpings på å få lagt inn alle mine egne funn på Utsira for samtlige artsgrupper.

    Her er tidligere merkepåler: Faunarapporten 2013,  Faunarapporten 2012,  Faunarapporten for 2011