Tuesday, September 16, 2008

Møte med en revoltør - Revolting meeting

Avskjed på rutebåtkaien, med Martin Nag og Marion Koksvik. Takk for denne gang! Martin er ute med sine nye myter: 'Oppstandelsens dag!' og Marion er ute med sin nye afforisme-samling: 'Solen er vår beste læremester'.

Friheten sin papirutgave har fungert som Martin Nag sin blogg,.. og han er utrøttelig i sin blogging. 'Oppgjørets dag' er todelt; en oppstandelse og ett oppgjør. Vi får et innblikk i Martin Nag sin POT-mappe i overvåningspolitets 'tøvær' periode 1950-1989. og vi får et nytt møte med Utsira-sangen fra 1997, i god Pablo Neruda stil. Martin Nag har nylig funnet internett, som medium og synes det er artig med gjenklang av mitt bilde fra Naig til Elonora Pankratova i Russland.
Bildet: Torleiv Vestre, eg, og Marion Koksvik omkranser Martin Nag.

Short summary: Not so known in the Western parts? A meeting with my old revolting friend Martin Nag. Out selling his new book on his one label. For several decades he has been a translator, literature critics and a perestroika tales man between the Norwegian and Russian/slavonian authors. He has also done a lot of surveys on the link between the greatest authors Dostojevskij and Hamsund. Martin Nag's mother is borne at Utsira, and he's got a lot of relatives here.
Posted by Picasa

No comments: