Saturday, March 21, 2009

Ukens gode gjerning - Good carma from realeased Oystercather

En tjeld hadde satt fast vingen i en tråd. Fikk løslatt tjelden før det begynte å flø. Fuglen ble løslatt og den kunne forenes med sine kamerater - Oystercather realeased from a string in Nordvikvågen.


Posted by Picasa