Monday, August 03, 2009

Kurt på ville veier


Ærfugl - Eider
Originally uploaded by atgrims
Helt klart fuglene skal vaskes og ikke skytes,
Miljøvernminister Erik Solheim handler rett når han nå går i gang og fronter en stor aksjon for å vaske rein oljeskadet fugl. Kurt Oddekalv og kvasiforbundet hans har gått ut med populistiske heiarop for nedskytning av de oljeskadde sjøfuglene fra Full City, i regi av de kommunale viltnemder.
Hvorfor har ministeren rett?
1. Vasking av fugl skal være første tiltak! Etter Rocknes ulykken tok det lang tid før aksjon Rein Fugl kom i gang. Aksjonen var en suksess og kunne ha berget flere fugl dersom aksjonen hadde kommet igang tidligere. Det tar tid å bygge opp kunnskaper om vasking av sjøfugl og videreføre denne til andre deler av landet.
2. Sjøfugl er en sårbar gruppe som ikke bare trues av oljesøl, men også jakt, rovfiske, og algeoppblomstringer i et sårbart økosystem. Felles for de fleste sjøfugler er at de først blir kjønnsmodne etter 3-5 år og mange av de voksne fuglene er over 10-25 år gamle og har overlevd algekatastrofen i 1987, diverse bunnår for fisk og diverse mindre oljesøl langs kysten. les mer på SEAPOP og sammendrag fra sjøfugltellinger på Spannholmane naturreservat hvor jeg har hatt årlige tellinger siden 1992.
3. Sist og ikke minst: Prinsippet er at forurener skal betale og det skal koste det det koster for å berge en fugl og ikke minst det å bygge opp en tjeneste som gjør nasjonen bedre rystet til å håndtere oljeskadede sjøfugler.

Vi som bor på vestlandskysten vet at vi før eller siden vil merke etterdønninger etter Full City i form av tilgrisede måker og oljeklumper som skyller i land. Her er en annen viknling på temaet fra Fuglevenn, fotograf og medblogger Jan Kåre Ness fra Haugesund.

Short Summary:
Latest Oil spill from chargo vessel 'Full City' who stranded near Langesund on the coast of Telemark has made headlines in Norwegian newspapers. Our minister of Enviormental care's Erik Solheim wants an extra effort in rescuing and cleaning the oilinfected seabirds in local establiced washeries. The enviormental lobbyist Kurt Oddekalv speaks warm about shooting the oilinfected seabirds.
I mean that Erik Solheim is wise and right in his Seabird effort due to:
1) Washing oilinfected Seabird shoud bee an first effors issue. Latest Norwegian oilspill from Rocknes in the Bergen aera showed that washeries made an effort. But the washeries was established late and the expertise needed long time to be fully establiched.
2) Seabirds is vonerable speciegroup due to hunting, fisheries, and other issues, long time for breeding sucsess, and so on..
3) A matter of prinsipal. An oilspill cost a lot and the polluter shal pay the costs of a Seabirds life.

2 comments:

zarepta said...

Javel, fugler vaskes, mister sin naturlige impregnering og dør.
Oddekalv skjærer igjennom.
Selvfølgelig er Oddekalv en dust på grunn av det. Hvor fjern er du?

atgrims said...

Beklager zarepta. Du snakker om en gammel myte fra 1970-tallet. Erfaringer fra Rocknes forliset viser at fugler klarer å bygge opp nytt fettlag etter en til to måneder. Fugler som ikke er fullstendig tilgriset kan slippes ut etter et par uker. Det vil ta like lang tid å gjøre kysten ren nok til at den ikke 'svetter' ut ny olje. Oddekalv har gjort mye bra, men her mener jeg at Kurt skyter skivebom.
Vaskehaller for sjøfugl bør være like naturlig som beredskapstroppen sitt lenseutstyr.