Wednesday, September 30, 2009

First bomb of Bombweek at Utsira

       

Starrsanger - Pallas's Grasshopper Warbler

Bombeuka er i gang. Utsira Fuglestasjon sin Bombeuke er innledet med Utsira sitt syvende funn av Starrsanger. Siste funn var den 30. September 2004. Dette lover bra for fortsettelsen av Bombeuka.  Program for årsmøtehelga ligger her.

This was the 7’th record of Pallas’s Grasshopper Warbler at Utsira. Last sight exactly five years ago on the 30. September 2004, first record at 28. September 1986. Looks good for the rest of Bombweek.

Posted via email from atgrims's posterous

No comments: