Monday, January 05, 2009

White-tailed Eagle is a more regular January vagrant at Utsira

Since 2002 White-tailed Eagle has become more regulary January vagrant at Utsira. I've compleeted all my January logs at Utsira since 1993. The Joomla based site Artsportalen also feeds the new website for Utsira Birding Station. Only drawback is the default asp, you can't link the different statistics.

In total I've seen 88 different specie at Utsira in January. Best year was 1995 with 49 different specie.

Shit it stands På Norsk!
Havørna her blitt en mer regelmessig vintergjest til Utsira siden 2002. Har nå lagt inn alle mine januarobser på Artsportalen som sender direkte feeds til Utsira Fuglestasjon sitt nye nettsted. Totalt har jeg registrert 88 ulike arter i Januar måned på Utsira. Der beste året var i 1995 med 49 forskjellige arter.

No comments: