Tuesday, January 26, 2010

Kråka vet hvem du er

Tillegg 1. februar 2010.

Flere norske nettsteder følger nå opp Kråkevideoen til John Marzluff bla NRK Troms/Finnmark og Forskning.no.

Jeg har utvekslet erfaringer med John Marzluff om Norske Kråker (Hooded Crow, Corvus cornix) og erfaringer fra Kråkeprosjektet på Utsira,... og han skriver:

Thanks Atle, I'd be interested in any papers you have on your work, but the observations below are fantastic. I spent my sabattical with G. Sonerud in As a few years back and really enjoyed your country and crows. John


and, as Bill Gates lives just across the lake from my office I'll be sure to point him toward your blog!!


orginal post..
Video: Crows recognise people's faces

Wild crows can recognise individual human faces and hold a grudge for years against people who have treated them badly. This ability – which may also exist in other wild animals – highlights how carefully some animals monitor the humans with whom they share living space.

Field biologists have observed that crows seem to recognise them, and a few researchers have even gone to the extreme of wearing masks when capturing birds to band (or "ring") them, so that they could later observe the birds without upsetting them. However, it was unclear whether the birds distinguish people by their faces or by other distinctive features of dress, gait or behaviour. To find out, John Marzluff at the University of Washington in Seattle and colleagues donned a rubber caveman mask and then captured and banded wild American crows.

Amerikakråke Corvus brachyrhynchos har samme egenskaper som vår Norske Kråke Corvus cornix. De kan kjenne igjen menneskene som ferdes i nabolaget (innenfor deres territorium).

Dette har jeg fått erfare flere ganger på Utsira under det tiårige kråkeprosjektet med fargemerking av kråkeunger i reir.


Her er foto fra 'mole' sitt datakort. Mole ble ringmerket i Munkehagen (nå Løvlandshagen) i Nordvik. Mole har blitt en alpha-kråke i Nordvik.

Normalt utenfor hekkesesongen er jeg god venn med kråkene mine- Her fra feiring av en kråkedag som går av stabelen den 7'de mars:

7'th March - Celebrate the Crow's Day

Når kråkene har etablert revir i april måned, blir kråkene mindre synlige på Utsira. Ungkråkene (mobben) er jaget ut i utmarkene og de voksne revirhevdende 'alfa-kråkene' sitter å vurderer menneskene som kommer inn i deres område. Jeg klatret opp i de fleste kråkereir på Utsira, og ble selvfølgelig vurdert som en kjempe trussel. Selv et par år etter at kråkeprosjektet var avsluttet i 2003, så var det umulig for meg å sykle inn i et kråketerritorium uten at jeg fikk 'alfa-kråkene' stupende ned etter meg.

En artig opplevelse med hissige kråker, kan du høre på Eddie Andresen sine lydspor, under innspilling av Rekved cd fra Utsira. Kråke-rap. Jeg var med under innspillingen og kråkene kjente selvfølgelig igjen meg.

Spor 5 "Kråkeangrep" på Utsira-cd "Rekved" av Eddie Andresen / Allan Vigre

Mer om kråkeprosjektet på Utsira,


SUMMARY:

Latest from NewScientist

American Crows tends to have the same attitude as our Hooded Crow. The Crows seem to remember human faces, and inform other breeding Crows about them. I've done a ringing study on norwegian Crows at Utsira. And I sure expirenced the same as John Marzluff at the University of Washington in Seattle. The aggresion towards humans is normaly in breeding season. Afther the 'alpha-pairs' has forced the young non-breeding mob of crows out of their terrytory. Humans invading nest for ringbanding their chicks is soon known in all breeding sites among the Crows.

No comments: