Saturday, January 02, 2010

Bare 45 Twitterkommuner innen utgangen av 2009


Mine spådommer om 'over 100 Twitter-kommuner innen utgangen av 2009' gikk i dass! Litt underlig, fordi de fleste nyhetskanaler tilbyr direktekontakt via Twitter og at mikroblogging forenkler nyhetsformidlingen i komunene..

Pr 31.12.09 teller listen 45 Twitterkommuner. Du kan følge alle kommunale tweets via denne twitter-listen opprettet av Utsira Kommune.

Av disse kommunene er det kanskje 1/3 som er aktive twitter-kommuer. Horten Kommune gikk nettopp ut med tweet om at de ikke hadde ressurser (?) til å fortsette sin tweeting. Noe som Suongirs blogg har fulgt opp.

Trondheim (863), Oslo (617) og Kongsvinger (483) er de kommuner med flest følgere på twitter. Utsira Kommune ligger på sjette plass med 354 followers.

Hvorfor er Utsira Kommune på Twitter?
Utsira komune var første kommune ut på twitter i 2008. Vårt mål var i første omgang å få til en enklere nyhetsformidling (samling av feeds) fra kommunal virksomhet via mikro-blogging. Senere har nyhetsstømmen utviklet seg til å gjelde dialog med omverden og kommunens inbyggere. Nullutslipps-kommunen har hatt fokus på miljø og klima på lik linje som @SteinarJOlsen og @Kronprinsparet, men også følt et ansvar å hjelpe andre kommuner inn på Sosiale Medier.

Folket velger Facebook.
FB er ikke den beste plattformen, du må være medlem og det er mye dill og dall der inne, men det er viktig å være der folket er! Brukerdialogen er best på egne tillhengersider på FB. 28 Norske Kommuner har opprettet egne tilhengersider. langt flere er inne med egne grupper, i en jungel med kvasi-grupper. Mer en 60+ egentlige kommuner ligger inne som grupper, noen er opprettet 'Bare for moro skyld'. Et titalls kommuner ligger sågar inne som egne 'personer' på FB.
Utsira Kommune er også på FB med en egen tilhengerside (fan-page). Kommunen sitt mål med å være her er, dialogen med egne innbyggere og venner, samt og feede våre nyhetsmeldinger fra Twitter.

No comments: