Wednesday, August 20, 2008

Fy pus! - Shame on you kitty

Sira fant fram et nytt leketøy til kattungene sine. En båndkorsnebb! Båndkorsnebb Loxia leucoptera er en uvanlig gjest på Utsira. Før invasjonen i 2002 forelå kun 14 funn av båndkorsnebb på Utsira. I år er det også en mindre invasjon av båndkorsnebb på Vestlandet og Shetland, 3-8 individer har frekventert her på Utsira siden medio juli

Natural born killer - Sira, trodde hun hadde gjort en god gjerning for katteungene sine. Min oppskrift er å presse drapsmaskinen sin nese ned i fuglekadaveret og knurre 'Skamme seg, skamme seg' på kattespråket.
Det hjalp for Bobolink! Han går en omvei bare han ser en fjær! Fjærsamlingen min økte til 115 arter, der ca 3% er tatt av Katt, og de fleste er funnet død langs linjetrasere og bilveg!

Eng: Shame on You Sira. Our cat killed a Two-barred Crossbill, a rare bird at Utsira. Until invation in 2002 there was only 14 records of the bird at the island. There is a mini-invation this summer in Western parts of Norway and Shetland. The natural born killer, killed the bird as a toy for her kittens. My resipie is to press the killers nose into the prey and say 'shame on you!' and indeed mean it, so the cat understand. It worked for our oldest cat Bobolink! My feathercollection now involves 115 specie