Saturday, December 04, 2010

På an igjen - Nå lanserer Statsskog 'Rovviltkortet'

Det jubles i Norges Jeger og Fiskeforbund og debatten raser i Nordnorge. Rypejakta slår feil igjen. Statskog sin viktigste melkeku - rypa, ligger nede for telling. Her må noe gjøres! Landets største grunneier, Statsskog må finne en synder som kan ta bort fokus på at de selger for mye jaktkort i deres rypeterreng. Statskog lanserer 'rovviltkortet'!

Bra å fokusere på fremmede arter som gjør skade som mårhund og  mink, men nøtteskrike og kråke blir bare smakløst. Rovviltkortet blir som et gufs fra den gamle feilslåtte viltforskerskolen. De store flokkene med streifende ungkråker i vintermånedene i Sør Trøndelag, Mosvatn i Stavanger og Vestfold er produkter av dette. All kråkeforskning viser at der kråka får være i fred, blir det større kråketerritorier og mindre antall hekkende kråker. Etablerte kråkepar jager bort nye par.

Det var den samme visa i 2008 da en NINA forsker (sikkert med fritt rypeterreng fra Stasskog) la skylden på rev, kråke og ravn for den feilslåtte rypejakta i NordNorge. Gjengitt i tidligere post i min kråkeblogg. Rypeforskeren glemte å ta høyde for snøforhold i fjellet og det faktum at det skytes mellom en halv til en million ryper årlig.

Mye bra komentarer om saken i NRK Nordland
Banden i NRK P3 tester saken  

Personlig mener jeg Statskog slipper billig unna med å definere rovviltet på nytt. Ravn er en stor eggtyv som tar de reir som ikke er så godt skjult. 'Naturlig seleksjon' og survival for kullene til de rypemødre som er flinkest å gjemme eggene. Nøtteskrike og kråke er sankere og renovatører og langt unna definasjonen rovvilt. Statskog pusjer også noen grenser mot de fredede artene som hønsehauk og jaktfalk ved å mane til rovviltkamp. Gufs fra gamle dagers feilslåtte viltpleie med utsetting av fremmede jaktbare arter og bekjemping av naturlige fiender til jaktbare arter.