Saturday, March 30, 2013

Kvalviksgamla tatt av hønsehauk i vinterKvalviksgamla ble funnet som ribb av hønsehauk i Varen ved Herberg den 29 mars i år. Funnet av Sveinung Larsen. 

Ringdata:
ringnumme  ringmerket   Lokalitet  av   kull  navn             sist sett
 4185004 12.06.1993   Kvalvik agr 3  Kvalviksgamla  15.12.1997  kontr 

Kvalviksgamla ble nesten 20 år gammel. Ringmerket i et kull med tre unger i Kvalvik den 12 juni 1993.

Kvalviksgamla var kråke nummer fire som ble ringmerket i Kråkeprosjektet. Prosjektet varte i ti år, fra 1993-2003. Kvalviksgamla hadde to røde plastringer og denne metallringen på venstre fot og ingen ringer på høyre fot. Normalt pleide kråkene å finne ut at det gikk an å tvinne plastringene tre runder tilbake for å få av seg plastringene ca 2-4 år etter merking.

Erfaringer fra ti år med fargemerking av kråkeunger i de ulike kråkereir på Utsira i perioden 1993-2003:1.      De flygedyktige ungene holdt til nær reir og innenfor territoriet i to til tre måneder etter ringmerking (juni). Ungene blir jagd ut av territorium i september/oktober. Dette er den mest kritiske periode hvor ungene ofte blir ett lett bytte for rovfugl i utmarkene på Utsira. 42 (60%) av 69 fargemerket kråker er registrert i merkeåret. (juni til mai neste år)
2.      De fleste ungene forblir stasjonære på frisonene (nær hjemme territoriet) og kan sågar delta i vakthold ved hjemme territoriet første år etter merking. 15 (21,7%) av kråkene er registrert første år etter merking.
3.      Kråkeungene forlater Utsira to til tre år etter ringmerking (tre til fire kalenderår gamle), når kråkeungene er blitt kjønnsmodne. For så å vende tilbake fra fire til seks år etter ringmerking.


Old Hooded Crow killed by Goose Hawk this winter. 
The crow was ringed in nest in june 1993 as one of three chiks at Kvalvik. Nearly 20 yeas old.