Friday, December 30, 2011

Fauna rapport 2011
Oppsummerer mine feltregistreringer for 2011 i denne bloggposten. Jeg gjør som far min. På siste dag i året skal man stoppe opp sette et merke og snu seg litt tilbake, før man setter ny kurs mot 2012!

Aves - Fugler:
Årtotalen for antall arter registrert på Utsira stoppet på 198 arter i 2011, maktet ikke å runde de magiske 200 arter på Utsira i løpet av året. Totalt ble det registrert 221 arter på Utsira inneværende år.
Største oppturer var to nye 'sirakryss', samt ny underat for Norge (Kaukasussvartstrupe). Totalt 285 sirakryss.

285   Temmincksnipe 28 aug 2011
284   Glente 24 mai 2011

Svartstrupe, underarten variegatus 9 apr 2011
Største nedtur var dipp av Siragull og Norgesgull i Merkeskogen den 8 august i form av Sibirjernspurv, samt dipp av ploarsvømmesnipe (for n'te gang) som lå flere dager på vestsiden mellom Kvitagro og Skjevikje.

Ingen nye edelkryss i 2011. Spesielle edle funn var årsnoteringer i form av en vierspurv i Løvlandshagen i mai og en Stjertand hann i Nordvikvågen november.
Var mer aktiv en vanlig i Merkeskogen. Utsira Fuglestasjon fikk rekordfangster med 7523fugl fordelt på 102 arter. Mine kjekkeste ringmerkinger i 2011 utgjorde hornugle, varsler og første skjærpiplerker for Fuglestasjonen.
Perleugle var også hyggelig gjensyn i oktober 2011 og fint vårminne i form av Rødstrupesanger.

Flora:
2011 var første år med skikkelig satsning på floraregistreringer på Utsira og innrapportering på artsportalen/vekster. Rapporterte hele 241 forskjellige arter i 2011, noe som medførte til at Utsira havnet på 2'dre plass i Rogaland

Havbendel og dikeminneblom var kjekke nyfunn for utsira
har samlet flere rene plantefotoalbum fra Utsira her: mai-juli, tressvikje, høstens blomster, september

Pattedyr, amfibier og reptiler:

8 arter er bra for en øylokalitet som Utsira. Mest fantastisk var vel funn av hele 7 voksne grindhval som strøk nær båten under sjøfugltellinger på Spannholmane i juni.Mest oppmerksomhet fikk imidlertid funn av to nynoteringer på amfibiefronten, i form av gjennoppdagelse av Padde og Buttsnutefrosk på Utsira. Noe som resulterte i nærmere 30 nettinnslag og denne radiosnutten i Norgepålangs med Atle Antonsen og Johan Golden. Kan man få en morsomere vinkling på artsmangfold?
Nordpadde på Utsira (Foto: Atle Grimsby/Utsira kommune)

Insekter:
Litt laber satsning i 2011 og delvis undrerrapportering resulterte i 36 arter i 2011. Miljø- og plansjefen i Utsira Kommune kjøpte inn en lysfelle i august noe som har resultert i flere nynoteringer for Utsira. Så her kommer det mer. Jostein Austevik og Nigel Goodgame var høstens store insekt-menn.

Godt nytt år folkens! Husk å registrere dine funn på artsobservasjoner.no