Wednesday, August 05, 2009

Oppdatert status på Twitterkommunene

http://assets0.twitter.com/images/twitter_logo_header.pngMulig at mine spådommer om 100 twitterkommune innen utgangen av året slår feil?

Komune Norge teller nå 34 Twitterkommuner. Ikke alle er like aktive, og de ulike kommunene har ulike strategier for sin Twitterbruk, enten det er ren informasjonsfeed fra egen web, dialog med publikum eller en kombinasjon av disse. Her er oversikten over Twitterkommuene i Norge.

Utsira som første twitterkommune i landet har en utstrakt bruk av flere Sosiale Medier, som er mest synlig presentert i FriendFeed. Kommunen har også en fanside på Facebook for å nå flest mulig innbyggere. Bruken av sosiale medier har forenklet og redusert tidsbruken i informasjonsarbeidet. Når innbyggere og andre interesserte vet hvordan man skal få tak i informasjonen så vil publikum få hurtig tilgang til siste nytt via en kanal.

Siste ukes hendelser med forlis av Full City viser også hvordan enkelte twitterkommuner (Larvik) kan gjøre seg nytte av Twitter for økt fokus og støtte ut over kommunegrensene fra flere samfunslag.
http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/72497574/LK_logo_bigger.jpghttp://www.kystverket.no/arch/_img/w200/9908446.jpg Hashtag #langesund

Vi får håpe på et oppsving av Twitterkommuner og ordførerkandidater i forbindelse med Valg09.

De som sliter med å holde seg oppdatert bør følge den tekniske laben i NRK Beta, eller kikke seg litt rundt til mer Sosiale Kommuner i nabolaget.

Monday, August 03, 2009

Kurt på ville veier


Ærfugl - Eider
Originally uploaded by atgrims
Helt klart fuglene skal vaskes og ikke skytes,
Miljøvernminister Erik Solheim handler rett når han nå går i gang og fronter en stor aksjon for å vaske rein oljeskadet fugl. Kurt Oddekalv og kvasiforbundet hans har gått ut med populistiske heiarop for nedskytning av de oljeskadde sjøfuglene fra Full City, i regi av de kommunale viltnemder.
Hvorfor har ministeren rett?
1. Vasking av fugl skal være første tiltak! Etter Rocknes ulykken tok det lang tid før aksjon Rein Fugl kom i gang. Aksjonen var en suksess og kunne ha berget flere fugl dersom aksjonen hadde kommet igang tidligere. Det tar tid å bygge opp kunnskaper om vasking av sjøfugl og videreføre denne til andre deler av landet.
2. Sjøfugl er en sårbar gruppe som ikke bare trues av oljesøl, men også jakt, rovfiske, og algeoppblomstringer i et sårbart økosystem. Felles for de fleste sjøfugler er at de først blir kjønnsmodne etter 3-5 år og mange av de voksne fuglene er over 10-25 år gamle og har overlevd algekatastrofen i 1987, diverse bunnår for fisk og diverse mindre oljesøl langs kysten. les mer på SEAPOP og sammendrag fra sjøfugltellinger på Spannholmane naturreservat hvor jeg har hatt årlige tellinger siden 1992.
3. Sist og ikke minst: Prinsippet er at forurener skal betale og det skal koste det det koster for å berge en fugl og ikke minst det å bygge opp en tjeneste som gjør nasjonen bedre rystet til å håndtere oljeskadede sjøfugler.

Vi som bor på vestlandskysten vet at vi før eller siden vil merke etterdønninger etter Full City i form av tilgrisede måker og oljeklumper som skyller i land. Her er en annen viknling på temaet fra Fuglevenn, fotograf og medblogger Jan Kåre Ness fra Haugesund.

Short Summary:
Latest Oil spill from chargo vessel 'Full City' who stranded near Langesund on the coast of Telemark has made headlines in Norwegian newspapers. Our minister of Enviormental care's Erik Solheim wants an extra effort in rescuing and cleaning the oilinfected seabirds in local establiced washeries. The enviormental lobbyist Kurt Oddekalv speaks warm about shooting the oilinfected seabirds.
I mean that Erik Solheim is wise and right in his Seabird effort due to:
1) Washing oilinfected Seabird shoud bee an first effors issue. Latest Norwegian oilspill from Rocknes in the Bergen aera showed that washeries made an effort. But the washeries was established late and the expertise needed long time to be fully establiched.
2) Seabirds is vonerable speciegroup due to hunting, fisheries, and other issues, long time for breeding sucsess, and so on..
3) A matter of prinsipal. An oilspill cost a lot and the polluter shal pay the costs of a Seabirds life.