Saturday, December 31, 2016

Faunarapport en 2016,..året i en post.

Mørket faller på,.. på årets siste dag. Hva har året i 2016 gitt oss?

Min første sibirjernspurv på Utsira  den 20.oktober.
Mange av oss sitter i alle fall igjen med gode minner etter årets store invasjonsart sibirjernspurv.
Med under 10 funn i WP og siste funn på Utsira den 6. august 2011, (når jeg mente at det var trygt å være på hytta på Homme) så sier det seg selv at 237 sibirjernspurver i perioden 24thSep-12thDec i WP er årets store begivenhet. Funn i Europa i perioden: SWE(79),FIN(75),GBR(13),DEN(12),POL(11),GER(11),NOR(10),LAT(9),EST(8),LIT(4),nw RUS (3),NED(1)&CZE(1) @MikaBruun.

Fugler:
Tre nye lifskyss hvorav to på Utsira og ett i Røvika i Fauske. Egretthegre de 21. april, en knoppsjøorre på Nordlandstur den 20. juli og nevente sibirjernspurv.225 arter i løpet av ett år slår tidligere rekord fra 2013 da jeg hadde 223 ulike fuglearter. Totalt stoppet årslista for fugl på Utsira på 192 arter, så årslister med mer en 200 fuglearter i løpet av ett år er det ennå bare Geir Mobakken som har oppnådd.

Moser:
Jeg nådde endelig den magiske grensen med over 100 arter i løpet av ett år. Totalt endte jeg på 102 ulike mose arter hvorav 18 arter ble nye i 2016.
Rødmuslingmose ny i 2016 på hytta på Homme i Gyland. 
Karplanter:
317 arter i løpet av ett år er rekord og skyldes i hovedsak turer i flere landskap på vei til Nordland. 43 arter ble nye for meg i løpet av året.

Virvelløse dyr:
59 arter men noen knall obser som Jostein Austevik har fanget inn. Blant annet oreflikmåler. 35 nye arter i 2016.

Totalt stoppet artsliste på 786 ulike arter i løpet av 2016, noe som også er solid rekord.


Årslista 2016 i en sum 


. oktober