Sunday, October 05, 2008

Bad Grouse Season in the mountains - Dårlig Rypejakt

Guess who is to blame? Typical the old school of Grouse scientists, blame it on the Fox, Raven or the Crow!! Take a rest from the Grouse hunt and kill some Crows or Foxes is the statement from the scientist.
In Finnmark most of the Grouses nests snowed down and Southern parts of Norway was dry with sparse production of bug's for the grouse chicks. It's not possible to shoot over a half mill Grouses a year when production of chicks is below 50%. Where is the logics in NINA statement.


Typisk norsk å skylde på Rev, Ravn og Kråke! Ta en pause fra rypejakta å skyt litt rev, ravn eller kråke, er oppfordringa fra viltforker i NINA! Mer om rypejakta i NJFF

I Finnmark ble de fleste rype-reirene snødd ned i april mai og beitelyngen ødelagt av snø. Sørnorge hadde en tørr sommer med lite insekter for rypekyllingenes første uker. Det sier seg selv at når mer en 50% av en total rypebestand på ca 200.000-500.000 par ikke får fram sine 7-14 unger (4-8 overlevende kyllingstadie), så går det ikke an å plaffe ned 500.000 - til 800.000 ryper hvert år. Predasjon fra rev og ravn kan knapt utgjøre noen få prosent.. og kråka, som rydder opp etter reven, utgjør knapt en promille av rype-tapet i Fjellheimen vår. Savner litt logikk i NINA utsagn her!
Skjerpings NINA!