Tuesday, January 26, 2010

Kråka vet hvem du er

Tillegg 1. februar 2010.

Flere norske nettsteder følger nå opp Kråkevideoen til John Marzluff bla NRK Troms/Finnmark og Forskning.no.

Jeg har utvekslet erfaringer med John Marzluff om Norske Kråker (Hooded Crow, Corvus cornix) og erfaringer fra Kråkeprosjektet på Utsira,... og han skriver:

Thanks Atle, I'd be interested in any papers you have on your work, but the observations below are fantastic. I spent my sabattical with G. Sonerud in As a few years back and really enjoyed your country and crows. John


and, as Bill Gates lives just across the lake from my office I'll be sure to point him toward your blog!!


orginal post..
Video: Crows recognise people's faces

Wild crows can recognise individual human faces and hold a grudge for years against people who have treated them badly. This ability – which may also exist in other wild animals – highlights how carefully some animals monitor the humans with whom they share living space.

Field biologists have observed that crows seem to recognise them, and a few researchers have even gone to the extreme of wearing masks when capturing birds to band (or "ring") them, so that they could later observe the birds without upsetting them. However, it was unclear whether the birds distinguish people by their faces or by other distinctive features of dress, gait or behaviour. To find out, John Marzluff at the University of Washington in Seattle and colleagues donned a rubber caveman mask and then captured and banded wild American crows.

Amerikakråke Corvus brachyrhynchos har samme egenskaper som vår Norske Kråke Corvus cornix. De kan kjenne igjen menneskene som ferdes i nabolaget (innenfor deres territorium).

Dette har jeg fått erfare flere ganger på Utsira under det tiårige kråkeprosjektet med fargemerking av kråkeunger i reir.


Her er foto fra 'mole' sitt datakort. Mole ble ringmerket i Munkehagen (nå Løvlandshagen) i Nordvik. Mole har blitt en alpha-kråke i Nordvik.

Normalt utenfor hekkesesongen er jeg god venn med kråkene mine- Her fra feiring av en kråkedag som går av stabelen den 7'de mars:

7'th March - Celebrate the Crow's Day

Når kråkene har etablert revir i april måned, blir kråkene mindre synlige på Utsira. Ungkråkene (mobben) er jaget ut i utmarkene og de voksne revirhevdende 'alfa-kråkene' sitter å vurderer menneskene som kommer inn i deres område. Jeg klatret opp i de fleste kråkereir på Utsira, og ble selvfølgelig vurdert som en kjempe trussel. Selv et par år etter at kråkeprosjektet var avsluttet i 2003, så var det umulig for meg å sykle inn i et kråketerritorium uten at jeg fikk 'alfa-kråkene' stupende ned etter meg.

En artig opplevelse med hissige kråker, kan du høre på Eddie Andresen sine lydspor, under innspilling av Rekved cd fra Utsira. Kråke-rap. Jeg var med under innspillingen og kråkene kjente selvfølgelig igjen meg.

Spor 5 "Kråkeangrep" på Utsira-cd "Rekved" av Eddie Andresen / Allan Vigre

Mer om kråkeprosjektet på Utsira,


SUMMARY:

Latest from NewScientist

American Crows tends to have the same attitude as our Hooded Crow. The Crows seem to remember human faces, and inform other breeding Crows about them. I've done a ringing study on norwegian Crows at Utsira. And I sure expirenced the same as John Marzluff at the University of Washington in Seattle. The aggresion towards humans is normaly in breeding season. Afther the 'alpha-pairs' has forced the young non-breeding mob of crows out of their terrytory. Humans invading nest for ringbanding their chicks is soon known in all breeding sites among the Crows.

Monday, January 11, 2010

Økt kråkefokus i media

Hva skjer? Plutselig er det helt ok å kalle folk for ei kråke!

En av mine store helter i RadioResepsjonen @ToreSagen (Han overgår ikke Bjarte, dog), kaller Helene Uri for ei Kråke ass!

@jogorm fra Porsgrunn mener tydeligvis at Rimi Hagen er ei kråke.

Kråke personifiseringen har forøverig ingen sammenheng.

Sagen mener at Helene Uri er ei kråke fordi hun angivelig hakker på Knausgård - Knausgård spiller den ensomme hannulven som skånselsløst jager sannheten, uansett hva det koster ham og andre - fordi han ikke har noe valg, sier forfatter Helene Uri. Bla i denne Dagbladet artikkelen. Tror jeg støtter Uri her. Gidder ikke å lese en pompøs selvbiografi i tre bind med den forkastelige tiittelen 'Min Kamp' Kjenner mitt røde blod skriker Nazi.

Andre kråkepersonifisering kan ha link til utrykket 'å fyre for Kråkene'. Fordi Rimi Hagen søkte Oslo Kommune om tilskudd fra ENØK fond, og fikk faktisk 180.000,- i ENØK tilskudd til sin varmepumpe i gigantvillaen som bruker 325.000 kw i året.

Neste gang dere ønsker å skjelle ut noen offentlig, så foretrekker kråke-bloggeren at dere kaller personen for ei padde. Det klinger så mye bedre?

Så håper jeg at jeg ikke får noen reptil-bloggere på nakken.



Posted by Picasa

Saturday, January 02, 2010

Bare 45 Twitterkommuner innen utgangen av 2009


Mine spådommer om 'over 100 Twitter-kommuner innen utgangen av 2009' gikk i dass! Litt underlig, fordi de fleste nyhetskanaler tilbyr direktekontakt via Twitter og at mikroblogging forenkler nyhetsformidlingen i komunene..

Pr 31.12.09 teller listen 45 Twitterkommuner. Du kan følge alle kommunale tweets via denne twitter-listen opprettet av Utsira Kommune.

Av disse kommunene er det kanskje 1/3 som er aktive twitter-kommuer. Horten Kommune gikk nettopp ut med tweet om at de ikke hadde ressurser (?) til å fortsette sin tweeting. Noe som Suongirs blogg har fulgt opp.

Trondheim (863), Oslo (617) og Kongsvinger (483) er de kommuner med flest følgere på twitter. Utsira Kommune ligger på sjette plass med 354 followers.

Hvorfor er Utsira Kommune på Twitter?
Utsira komune var første kommune ut på twitter i 2008. Vårt mål var i første omgang å få til en enklere nyhetsformidling (samling av feeds) fra kommunal virksomhet via mikro-blogging. Senere har nyhetsstømmen utviklet seg til å gjelde dialog med omverden og kommunens inbyggere. Nullutslipps-kommunen har hatt fokus på miljø og klima på lik linje som @SteinarJOlsen og @Kronprinsparet, men også følt et ansvar å hjelpe andre kommuner inn på Sosiale Medier.

Folket velger Facebook.
FB er ikke den beste plattformen, du må være medlem og det er mye dill og dall der inne, men det er viktig å være der folket er! Brukerdialogen er best på egne tillhengersider på FB. 28 Norske Kommuner har opprettet egne tilhengersider. langt flere er inne med egne grupper, i en jungel med kvasi-grupper. Mer en 60+ egentlige kommuner ligger inne som grupper, noen er opprettet 'Bare for moro skyld'. Et titalls kommuner ligger sågar inne som egne 'personer' på FB.
Utsira Kommune er også på FB med en egen tilhengerside (fan-page). Kommunen sitt mål med å være her er, dialogen med egne innbyggere og venner, samt og feede våre nyhetsmeldinger fra Twitter.

Friday, January 01, 2010

Happy new year to all my friends

Ønsker mine blogglesere et godt nytt og friskt år! Takk for følge i året som gikk. Muligens ett av de raskeste år vi har hatt? Det året da Twitter og flere Sosiale Medier fikk fullt inntog i de fleste hjem

Happy new year to all my friends. Thanks for following me. The photo is showing the fireworks and the fullmoon over Utsira. Best regards Atle