Tuesday, September 16, 2008

Møte med en revoltør - Revolting meeting

Avskjed på rutebåtkaien, med Martin Nag og Marion Koksvik. Takk for denne gang! Martin er ute med sine nye myter: 'Oppstandelsens dag!' og Marion er ute med sin nye afforisme-samling: 'Solen er vår beste læremester'.

Friheten sin papirutgave har fungert som Martin Nag sin blogg,.. og han er utrøttelig i sin blogging. 'Oppgjørets dag' er todelt; en oppstandelse og ett oppgjør. Vi får et innblikk i Martin Nag sin POT-mappe i overvåningspolitets 'tøvær' periode 1950-1989. og vi får et nytt møte med Utsira-sangen fra 1997, i god Pablo Neruda stil. Martin Nag har nylig funnet internett, som medium og synes det er artig med gjenklang av mitt bilde fra Naig til Elonora Pankratova i Russland.
Bildet: Torleiv Vestre, eg, og Marion Koksvik omkranser Martin Nag.

Short summary: Not so known in the Western parts? A meeting with my old revolting friend Martin Nag. Out selling his new book on his one label. For several decades he has been a translator, literature critics and a perestroika tales man between the Norwegian and Russian/slavonian authors. He has also done a lot of surveys on the link between the greatest authors Dostojevskij and Hamsund. Martin Nag's mother is borne at Utsira, and he's got a lot of relatives here.
Posted by Picasa

Wednesday, September 03, 2008

Lage din egen gadget?

Kjedelig iGoogle side? Eller lei av heste og katte gadgeter. Her kan du lage din egen Gadget.

Utsira har en ukentlig vill blomst i skranken og på kommuneweb. Her er det mulig å abboneere på ukens ville blomst som en gadget, som endres hver gang du oppdaterer (reloader) siden.