Saturday, December 31, 2016

Faunarapport en 2016,..året i en post.

Mørket faller på,.. på årets siste dag. Hva har året i 2016 gitt oss?

Min første sibirjernspurv på Utsira  den 20.oktober.
Mange av oss sitter i alle fall igjen med gode minner etter årets store invasjonsart sibirjernspurv.
Med under 10 funn i WP og siste funn på Utsira den 6. august 2011, (når jeg mente at det var trygt å være på hytta på Homme) så sier det seg selv at 237 sibirjernspurver i perioden 24thSep-12thDec i WP er årets store begivenhet. Funn i Europa i perioden: SWE(79),FIN(75),GBR(13),DEN(12),POL(11),GER(11),NOR(10),LAT(9),EST(8),LIT(4),nw RUS (3),NED(1)&CZE(1) @MikaBruun.

Fugler:
Tre nye lifskyss hvorav to på Utsira og ett i Røvika i Fauske. Egretthegre de 21. april, en knoppsjøorre på Nordlandstur den 20. juli og nevente sibirjernspurv.225 arter i løpet av ett år slår tidligere rekord fra 2013 da jeg hadde 223 ulike fuglearter. Totalt stoppet årslista for fugl på Utsira på 192 arter, så årslister med mer en 200 fuglearter i løpet av ett år er det ennå bare Geir Mobakken som har oppnådd.

Moser:
Jeg nådde endelig den magiske grensen med over 100 arter i løpet av ett år. Totalt endte jeg på 102 ulike mose arter hvorav 18 arter ble nye i 2016.
Rødmuslingmose ny i 2016 på hytta på Homme i Gyland. 
Karplanter:
317 arter i løpet av ett år er rekord og skyldes i hovedsak turer i flere landskap på vei til Nordland. 43 arter ble nye for meg i løpet av året.

Virvelløse dyr:
59 arter men noen knall obser som Jostein Austevik har fanget inn. Blant annet oreflikmåler. 35 nye arter i 2016.

Totalt stoppet artsliste på 786 ulike arter i løpet av 2016, noe som også er solid rekord.


Årslista 2016 i en sum 


. oktober

Friday, January 01, 2016

Godt nytt år! Faunarapport 2015

imellom kalkun-tilberedelse er det på tide med oppsummering av året som renner ut...
2015 var det året da jeg passerte over 1000 arter innrapportert på artsobservasjoner.no. Totalt så jeg 630 ulike arter i 2015 og 554 totalt på Utsira. 51 arter var nye for meg på Utsira, hvorav 13 karplanter, 21 moser,2 lav, 1 alge, 5 sopp, 8 virveldyr og 1 fugl.

Fugler - Aves:
Mongolpiplerka som Bjørn Ove Høyland fant på Skare den 14. Oktober ble nytt sirakryss (288/293) og livskryss (325) for meg og Siragull nr 327.
Totalt fikk jeg sett 203 fugler i 2015 hvorav 179 på Utsira. 

Moser, lav, sopp og karplanter:
Med 71 moser, nådde ikke helt opp med mål om 100 moser på Utsira i løpet av ett år. Kjekke nye arter i 2015 på Utsira var: torvdymose, kysttvebladmose, orangebeger og fjellmarikåpe. 

Øvrige arter:
Fikk noen bonuser i virveldyr og alger, ellers tamt med pattedyr. 

2015 har ellers bydd på mye snacks i form av blåstjert, bonellisanger, svarthodespurv, edel blekbryn, østsanger og mye mer :-)

Godt Nytt år og blanke årslister
Foto: mongolpiplerke 14.10.15 Utsira  av Isak Grimsby