Wednesday, December 31, 2014

Fauna-rapporten 2014

Enda et pust i bakken for å se seg tilbake på året som har gått! Nådde jeg målene jeg satte meg for 2014? I faunarapporten for 2013 sa jeg at jeg fortsatt skulle satse på moser og få ned alle obser på artsobservasjoner.no. Jeg føler at jeg har lykkes med mosene men sviktet litt med rapportering av småkryp og pattedyr? Se hva feltsesongen på Utsira i 2014 innehar:

Aves - Fugler:

Mine Sirakryss for 2014 stoppet på 193 arter, en over fjoråret og litt under toppåret i 2011 med 198 arter. Ennå tilgode å passere 200 siraarter i løpet av ett år. Norgeskryss stoppet på brukbare 215 arter i 2014 og nytt Norgeskryss (324) i form av en Amerikablesand i Grannesbukta i Hafrsfjord i Sola Kommune.

Største lyspunkt på Utsira var ett nytt Sirakryss:
287 (292)  Alaskasnipe    Lausingen 19. september

Edelkryssfronten varmet også stort med Utsiras andre gråseiler den 3. november først sett nær fyret senere tilhold på Pedlestemmen.
 
Kjekke gjensyn, funnet av andre.. var: Utsiras andre isfugl 11-16. april, tre rødstrupesangere fordelt på tre måneder (april-juni) som kan involvere to arter etter splitt., to ulike spottesangere fordelt på to måneder mai og september. Min og Utsira sitt andre og tredje funn siden 1993, første markpiplerke siden 1993 og tredje halsbåndfluesnapper. Nok en åkersanger i juni. Viersanger, svartstrupetrost og brunsanger i oktober.

viersanger og brunsanger som hadde lengre opphold i samme landskap nær Skjeldehagen. Brunsangeren var så snill å holde ut slik at jeg fikk månedskryss i november :-)

Flora:

Årslista for mine siraarter stoppet på 363 ulike flora-arter. Av disse var 257 karplanter, 66 mosearter, 18 lav, 13 alger, og 9 sopp. Hele 89 arter var nye for Utsira på artsobservasjoner.no,.. og 35 av disse var moser. Tidligere årsrekord var 271 arter i 2013. Totalt er det nå registrert 429 ulike siraarter, innen ulike floraelement på artsobservasjoner.no. Eget moseherbarium fra Utsira fikk påfyll av 48 moser i 2014.
Rosettgaffelmose Riccia sorocarpa  ble ny mose for Rogaland 19.08 i Opptrekket i Sørevågen

Andre kjekke nyoppdagelser var: Tunbendel, Krypsilkemose, Blåstarr, Havburkne og flere bestand av sjøsivaks.
 
Havbukne og sjøsivaks var to heve arter fra årets nykomlinger på Utsira-lista.
Flere fotos? Årets mosealbum på google+, Åkerugress i 2014, for ikke å glemme vårens- og høstens blomsterprakt på Utsira i 2014.

Med turer til Homme og Lista endte totallista på 433 arter og nr 53 på floraens krysseliga.

Pattedyr, Amfibier og reptiler: 

Dårlige føringer i artsobs og etterarbeid kreves for å legge inn fullstendige 3 arter. Som utgjøres av gråsel, steinkobbe og brunrotte. Siste år har det blitt vanligere med enkeltindivider av steinkobbe helt inne i fjæresteinene i indre havn i Nordvikvågen og Sørevågen.

Småkryp:

Det ble registrert 272 ulike småkryp på artsobservasjoner.no i 2014, der meste parten dreier seg om nattlige fangster av nattfly og møll fra Jostein Austevik og Sveinung Larsen sine feller. Personlig er mitt bidrag kun 21 ulike småkryp, hvorav 5 arter var nye for meg. Sitronsommerfugl var vel en av de mest ekstreme artene på Utsira for min del. Fant også denne bladbillen Donacia versicolorea som ble ny art for Utsira og ny registreringsart for Rogaland på artsobservasjoner. Det viste seg at dette var det 8. funn av arten i Rogaland PersMed: Thor Edgar Kristiansen 8 funn i Rogaland. Siste funn fra 1996. Bra funn!

Fisk:

Ingen registreringer av mine fisketurer med sei og makrell...

Etterord: 

I sommer slapp artsdatabanken ut sine 'Arter på nett' så nå er det ingen unnskyldning til å gå forbi et ubestemt småkryp. Sjekk ut de flotte presentasjonene til Artsdatabanken:

  • Gå til insektordenene
  • Gå til sommerfuglene
  • Gå til gullvepsene
  • Gå til biene
  • Gå til humlene

  • Foruten fuglene som er en selvfølge, så har jeg mest heng mot de botaniske dragninger og særlig mot moser. Så jeg har som mål å nå 100 mose arter i løpet av ett år på Utsira. Ellers så blir det skjerpings på å få lagt inn alle mine egne funn på Utsira for samtlige artsgrupper.

    Her er tidligere merkepåler: Faunarapporten 2013,  Faunarapporten 2012,  Faunarapporten for 2011