Sunday, December 31, 2017

Faunarapport 2017

Blåstjert - Red-flanked Bluetail

Faunarapport 2017 er syvende bloggpost med merkelappen #faunarapport. På årets siste dag oppsummerer jeg personlige faunaregisteringer rapportert inn til artsobservasjoner.no i løpet av året.
Totalt endte årslista på 760 ulike arter, mot 786 arter i toppåret i fjor 2016.

Fugl:
Totalt registrerte jeg 214 ulike arter i løpet av 2017. På Utsira stoppet artsbeholdningen på 179 arter og totalt svake 198 ulike fuglearter i løpet av 2017. Største dippen var selvfølgelig Geir Mobakken sitt siragull den 21. juli, i form av en svartehavsmåke på snarvisitt i Nordvik. Jeg var på møte i byen. Året kunne imidlertid gi oss fastboende sira-skådere en rødhodevarsler i mai, tre brunsangere og to blåstjerter i oktober, og en ny brunsanger i november. Jeg misset også østsangeren i juli.
Lite edelt, men jeg fikk også gå inn to gledelige livskryss på fuglelista.  Etter flere forsøk, ble det klaff på den stasjonære mongolturteldua på Nesegård i Klepp den 5. februar og sibirloen Vesthassel i Farsund den 31. juli.

Planter:
Fortsatt god satsning med 321 ulike arter mot 317 i fjor. Totalt har jeg registrert 467 ulike karplanter. 22 nye arter er i hovedsak fjellplanter på vei opp til sommertur til Kristiansund. Gul gåseblom ble ny blomst på Utsira listen, åtte nye karplanter og totalt 302 ulike karplanter for meg på Utsira.
Gul gåseblom - Costa tinctoria


Moser:
Nådde akkurat mål om 100 moser i løpet av året. Totalt har jeg 160 arter i Norge og 120 ulike moser på Utsira. Av seks nye arter i år kan jeg nevne fettmose på Utsira og larvemose på hytta på Homme.
Larvemose - Nowellia cupulatum
Virvelløse dyr:
72 registrerte arter er latterlig lavt, for bugsfolka, og 33 nye arter i 2017 tilskrives i hovedsak en kikk ned i lysfella til Jostein bug-master Austevik.

Restrernde arter kan oppsummeres slik:

Brunsanger - Dusky Warbler. November

Tuesday, March 07, 2017

God Kråkedag 10 år med markering av kråkedagen - Happy Crowday 10 yrs


Mitt kleineste bloggmeme har nå blitt 10 år gammelt, med markering av kråkedagen den 7 mars og selfi med kråke i bakgrunnen.  Tok med matpakka og delte brød med kråkene mine i år også. Jeg har tidligere postet forholdvis sammenhengende de dager jeg har vært på Utsira den 7 mars siden første kråkedag post i 2007. Kråka er som kjent min favorittfugl og jeg har lenge drevet et kråkeprosjekt på Utsira der jeg har fargemerket unger i reir for å følge slkektskapsbånd gjennom de ulike årstider. Jeg har også opprettet kråke og kråkedag i den Norske wikipedia. 
 
2017 utgaven av kråkedags-selfien på Utsira ble markert i skarpt og kjølig lys. Hele 15-20 kråker møtte opp for å markere kråkedagen 2017 på Utsira :-)

Les mer på min kråke label se nedenfor.

Happy Crowday folks!
Read more about my crow-meme on the label crow ...