Friday, November 21, 2008

Two years of Bloging - Utsira as Way of Life er to år i dag!

Today.. My blog is two years old!
My blogging is mainly about Crows, life at Utsira - the photogenic island of Norway and some smart-Bill- Gates-Free-solutions.

What's it all about my favorite bird, the Crow? They are the Moles in our societies. Always on the alert, tiding up after the messy people. Looking for leftovers and doing funny stuff as: appearing in web-cameras, throwing stones at people, doing grave-robbery and so on..

I've done a study on Hooded Crow at Utsira from 1993-2003. Of about 80 color-ringed chics, 2 or 3 chicks are now regular breeding-alpha-birds and still present at Utsira. This one (picture) can be 'Mole' ringed in year 2000. Difficult to say,.. since the Crows peals off the colored plastic ring, bended three times around the foot!
Blogging is so 2004! Lets see.. I'll try to blog more photos from Utsira, but one thing is for sure my Crow-label will evolve.

In norwegian:
Har blogget i denne bloggen i 2 år i dag. De viktigste blogg-temaene har vært om Kråke, Utsira og datatips. Hva er det som er så fasinerende med min favorittfugl kråka? Kråka er som de utrøttelig arbeidende Mole'ene. De er over alt og driver å rydder opp i rotet til menneskene, på jakt etter matrester. Stikker seg inn på web-kamera, plyndrer kirkegårder og kaster stein på folk. Det er helt klart at de er intelligente og har sin egen agenda! I et kråkeprosjekt på Utsira fra 1993 til 2003, ble 80 unger fargemerket. Tre av disse ungene er nå faste hekkende alfa-fugler. Fuglen på bildet over er trolig 'Mole' som har revet av seg de grønne og hvite fargeringene sine. Det sies at bloggingen er død. Vi får se? Skal prøve å blogge mer Utsira-stoff, men en ting er sikkert: Min Kråke-label vil øke!