Friday, January 01, 2016

Godt nytt år! Faunarapport 2015

imellom kalkun-tilberedelse er det på tide med oppsummering av året som renner ut...
2015 var det året da jeg passerte over 1000 arter innrapportert på artsobservasjoner.no. Totalt så jeg 630 ulike arter i 2015 og 554 totalt på Utsira. 51 arter var nye for meg på Utsira, hvorav 13 karplanter, 21 moser,2 lav, 1 alge, 5 sopp, 8 virveldyr og 1 fugl.

Fugler - Aves:
Mongolpiplerka som Bjørn Ove Høyland fant på Skare den 14. Oktober ble nytt sirakryss (288/293) og livskryss (325) for meg og Siragull nr 327.
Totalt fikk jeg sett 203 fugler i 2015 hvorav 179 på Utsira. 

Moser, lav, sopp og karplanter:
Med 71 moser, nådde ikke helt opp med mål om 100 moser på Utsira i løpet av ett år. Kjekke nye arter i 2015 på Utsira var: torvdymose, kysttvebladmose, orangebeger og fjellmarikåpe. 

Øvrige arter:
Fikk noen bonuser i virveldyr og alger, ellers tamt med pattedyr. 

2015 har ellers bydd på mye snacks i form av blåstjert, bonellisanger, svarthodespurv, edel blekbryn, østsanger og mye mer :-)

Godt Nytt år og blanke årslister
Foto: mongolpiplerke 14.10.15 Utsira  av Isak Grimsby